ประเทศที่มีหนี้สินภาคครัวเรือนสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

หนี้ครัวเรือนขยายตัว 7% ในปีที่แล้วจากสิ้นปี 2560 ซึ่งครอบคลุมถึง 78.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศตามรายงานการวิจัยล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานพบว่ามีบัญชีเงินกู้ 68.7 ล้านบัญชีภายใต้ผู้กู้ 20.9 ล้านคน ณ สิ้นปีที่แล้วจากสถาบันการเงิน 95 แห่งโดยผู้กู้บางรายที่มีมากกว่าหนึ่งบัญชี รายงานยังแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยติดอันดับที่สาม

ในสามประเทศที่มีหนี้สินภาคครัวเรือนสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนำโดยเกาหลีใต้และออสเตรเลีย ในขณะเดียวกันผู้กู้ที่มีอยู่ได้เพิ่มจำนวนเงินกู้ใหม่จากเฉลี่ย 30% ของรายได้ต่อปีเป็น 45% ในขณะที่ผู้กู้รายใหม่อายุน้อยลง ด้วยระดับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ธ ปท. มีความกังวลเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ธ ปท. จะนำเสนอนโยบายการเงินเพื่อควบคุมสถานการณ์ในตลาดทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานนายสระ Chuenchoksan ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงินของ ธ ​​ปท. กล่าว